Funktionshinderombudsman

funktionshinderombudsman i Göteborg Ola Hendar
Ola Hendar, funktionshinderombudsman i Göteborg.

Göteborg har fått en funktionshinderombudsman, Ola Hendar. Det första möte med honom var på ett webbmöte arrangerat av Funktionsrätt Göteborg. Ola har varit anställd sedan den 15 september. Han började som skolpsykolog och kommer senast från en anställning på den Specialpedagogiska skolmyndigheten. Ola bor i Malmö och pendlar därifrån till Göteborg. Det finns även en funktionshinderombudsman i Stockholm som arbetar på samma sätt som ombudsmannen i Göteborg kommer att göra.

Funktionshinderombudsmannens uppgift är att skapa en länk mellan politiska beslut om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Göteborgs Stads arbete med att förverkliga dem. Ola vill vara nyfiken och lyhörd, etablera nätverk och vara en katalysator för funktionshinderfrågor mellan politiken och verksamheten. Han vill driva på arbetet med levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning och verka för en ökad delaktighet. Ola kommer att arbeta med frågor på en strukturell nivå och inte med personärenden.

Ola säger i en intervju med Vårt Göteborg:

– Jag kommer skapa nätverk och sprida kunskap i nämnder och styrelser för att stadens stöd till personer med funktionsnedsättning når ut till de som behöver det. Mitt arbete utgår från Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Målsättningen med programmet och mitt arbete att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta, förflytta sig, bo och arbeta i Göteborg på samma villkor som andra.

Programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

  • Rätten till ett självständigt liv
  • Rätten till information och kommunikation
  • Rätten till demokratisk delaktighet
  • Rätten till ett tryggt liv
  • Rätten till bästa möjliga hälsa
  • Rätten till utbildning
  • Rätten till arbete och sysselsättning
  • Rätten till fungerande bostad
  • Rätten att kunna förflytta sig i och använda Göteborgs inne och utemiljöer
  • Rätten till en meningsfull fritid

Vad vill du åstadkomma som funktionshinderombudsman, frågar Vårt Göteborg?

− En förbättring av levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning. Det är staden som skapar hindren i deras väg – därför kan vi också ta bort dem.

Funktionshinderombudsmannen ska arbeta med samtliga nämnder och styrelser i Göteborg. Det ska bli en tydligare koppling till FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och en tydligare koppling till nationella funktionshinderpolitiska mål. Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning antogs den 12 november i år och det ska gälla fram till år 2026 och den ska utvärderas vart annat år. Ola upplevde att det fanns en enighet bland kommunens politiker gällande programmet vilket han tycker är hoppfullt. Programmet gäller alla nämnder och styrelser i Göteborgs stad vilket de ska vara medvetna om utan att den nya funktionshinderombudsmannen ska behöva påminna dem om detta.

Ord på vägen till funktionshinderombudsmannen

Kommentarer som deltagare tog upp under kvällens webbmöte med Ola Hendar, funktionshinderombudsman, var bland annat att funktionsrättsrörelsen ser hur dåligt det fungerar i verkligheten. Ofta låter det väldigt bra när politikerna pratar, alla vill vara snälla mot funkisar men sedan tar man beslut i motsatt riktning och försämrar för medborgare med funktionsnedsättning. Ta nedskärningarna inom färdtjänsten som exempel. Likaså är det stor diskrepans mellan politiker och tjänstemän. Medan politikerna är positiva till våra frågor arbetar tjänstemännen mot oss. De förbättringar som sker är ofta det som syns mest det vill säga den fysiska tillgängligheten. Tillgängligheten för andra funktionshindergrupper verkar de mer ointresserade av. Det är också fortsatt stor arbetslöshet i gruppen med funktionsnedsättning.

Ola avslutade med att säga att han inte har något trollspö men han tror på att förbättringar inom funktionshinderområdet kan göras i Göteborg på det strukturella planet. Vi säger: kom igen nu Ola, se till att något händer!

Vill du komma i kontakt med funktionshinderombudsmannen, mejla: ola.hendar@stadshuset.goteborg.se

Länkar

Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben önskar Ola lycka till på nya jobbet.

Kom igen och läs de senaste inläggen

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!