Livsvillkor och hälsa

livsvillkor och hälsa
Frågan om hälsa hos personer med funktionsnedsättning är viktig och komplicerad.

Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben inleder hösten online-träffar på tema Hälsa. Första träffen kan du läsa om här: Hälsosnack med Marica Hall den 2 september.

Frågan om hälsa hos personer med funktionsnedsättning är viktig och komplicerad. Att ha en funktionsnedsättning innebär inte i sig en försämrad hälsa men är en hälsorisk som hör ihop med de livsvillkor som vi har. Villkor som svagt inflytande, ekonomisk otrygghet, diskriminering, problem med hjälpmedel, färdtjänst som inte fungerar, indragen assistans eller hemtjänst som inte räcker till och brist på tillgänglighet. Allt detta riskerar att försämra livskvaliteten. Exempel på detta har vi skrivit om i tidigare inlägg:

Det är viktigt att lyfta rumpan ur soffan

Ohälsa är nästan tio gånger vanligare bland personer med funktionsnedsättning jämfört med befolkningen i övrigt, enligt Folkhälsomyndigheten. Så mycket som var femte person mellan 16 och 29 år motionerar aldrig. Vad kan vi som förening göra åt detta? Vi kan peppa våra medlemmar att engagera sig i någon fritidsaktivitet och presentera förslag på vad man kan göra. Det är viktigt att lyfta rumpan upp ur soffan och tar det emot är det bra att veta att man inte är ensam. Vi kan synliggöra problemen och upp frågorna om våra livsvillkor i de olika råd i Göteborgs stad och i Västra Götalands region som vi sitter med i. Vi måste hela tiden lyfta våra frågor så de inte glöms bort. Vi får aldrig tystna för syns och hörs vi inte – finns vi inte!

Ett tips är att hänga med och testa Suppen den 3 september. Prova på Stand up paddleboard – för rullstol. Anordnat av NyResurs, Tikitut community-based tourism och Alexander Sjöberg. Läs mer i Facebookeventet.

Bli medlem i Unga Rörelsehindrade och bli en finne i makthavarnas rumpa!

Gilla oss! Dela oss! Följ!
error

Bli en finne i rumpan på makthavarna!